تلویزیون شهری فضای باز در فضاهای باز و بیرون مثل اتوبان ها، پارک ها، بزرگراه ها، چهارراه ها و … نصب می شود و این نوع تلویزیون شهزی ضد آب، تا حدودی ضد ضربه، و به علت آفتاب گیر روی هر پیکسل در نور آفتاب به راحتی تصویر را نمایش می دهد.

معلولا تلویزیون های شهری فضای باز دارای قدرت بیشتری هستند و قیمت آنها از تلویزیون های شهری داخل سالن بسیار بیشتر است.

 

 

قیمت اجاره تلویزیون شهری فضای باز (outdoor)

 

اجاره تلویزیون شهری فضای بازاجاره یک متر مربع تلویزیون شهری دات پیچ 12 فضای باز (outdoor)

 

قیمت اجاره روزانه 100.000 تومان

 

قیمت اجاره ماهانه 750.000 تومان

 

قیمت اجاره تلویزیون شهری

 

اجاره یک متر تلویزیون شهری دات پیچ 8 فضای باز(outdoor)

 

قیمت اجاره روزانه 150.000 تومان

 

قیمت اجاره ماهانه 1.125.000 تومان


 

قیمت اجاره تلویزیون شهری داخل سالن

 

اجاره یک متر تلویزیون شهری دات پیچ 10 فضای باز(outdoor)

 

قیمت اجاره روزانه 120.000 تومان

 

قیمت اجاره ماهانه 900.000 تومان