­تلویزیون شهری داخل سالن در فضای بسته مانند تالارها، پاساژها، سالن های آمفی تئاتر، سالن های کنسرت، کنفرانس و … استفاده می شود، و این نوع تلویزون ها ضد آب نیستند، شدت نور کمتری دارند، در اغلب اوقات فاقد آفتاب گیرند.

تلویزیون شهری داخل سالن جهت استفاده در همایش ها و نمایشگاه می باشدکه جهت نمایش تیزرهای تبلیغاتی شرکت ها یا سن استیج ها قابل استفاده است.

 

قیمت اجاره تلویزیون شهری داخل سالن(indoor)

اجاره تلویزیون شهریاجاره یک متر مربع تلویزیون شهری دات پیچ 4.3 داخل سالن (indoor)

قیمت اجاره روزانه 90.000 تومان

قیمت اجاره ماهانه 675.000 تومان

 

 

قیمت اجاره تلویزیون شهریاجاره یک متر مربع تلویزیون شهری دات پیچ 4.8 داخل سالن (indoor)

قیمت اجاره روزانه 80.000 تومان

قیمت اجاره دوره نمایشگاهی(4 روز) 280.000 تومان

قیمت اجاره ماهانه 550.000 تومان

 

 

تلویزیون شهری دات پیچ

اجاره یک متر مربع تلویزیون شهری دات پیچ 3.8 داخل سالن (indoor)

قیمت اجاره روزانه 100.000 تومان

قیمت اجاره ماهانه 750.000 تومان