تلویزیون شهری همان تابلوهای بزرگی است که در کنار چهارراه ها، بزرگراه ها، اتوبان ها، استادیوم های ورزشی و سایر اماکن شلوغ و پر رفت و آمد استفاده می شود و تصاویر رنگی را به صورت عکس و ویدیو پخش می کنند.

تبلیغات محیطی از قدیمی ترین روش های تبلیغات می باشد و هیچ وقت جایگاه خود را بین روش های تبلیغاتی جدید از دست نمی دهد چرا که مخاطب نمی تواند زمانی که در محیط قرار دارد چشم خود را از تبلیغ بردارد . تلویزیون های شهری بهترین نوع تبلیغات محیطی می باشد چرا که تصاویر و ویدیو های رنگارنگ چشم  هر بیننده ای را نا خود آگاه جلب می کند و توجه مخاطب را به محصول و پیام شما جلب می کند.

تلویزیون های شهری از کنار هم قرار گرفتن بلوک های در ابعاد کوچکتر ساخته شده اند که هر کدام از بلوک ها از جزء دیگری به نام ماژول led ساخته شده اند و از کنار هم قرار گرفتن ماژول ها کابینت های تلویزیون شهری ساخته می شود .

در تلویزیون های شهری از ترکیب سه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی با led های تلویزیون شهری برای تولید سایر رنگ ها استفاده می شود.

انواع تویزیون های شهری

تلویزیون های شهری از نظر ساختار پیکسلی به دو دسته RGB و 2RGB  تقسیم می شوند

تلویزوین شهری RGBهر پیکسل از یک LED قرمز، یک LED سبز و یک LED آبی تشکیل شده است.

تلویزیون شهری 2RGBهر پیکسل از دو LED قرمز، یک LED سبز و یک LED آبی تشکیل شده است.

دات پیچ در تلویزیون شهری

فاصله بین پیکسل ها در تلویزیون شهری را دات پیچ می گویند. اندازه گیری دات پیچ ها بر اساس میلی متر انجام می شود و بیانگر فاصله بین مرکز تا مرکز دو پیکسل مجاور است.